Η πράξη

Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα της Πράξης “Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς” με ακρωνύμιο EduTourism. Αντικείμενο του EduTourism είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προϊόντος εκπαιδευτικού τουρισμού για νέους 16-25 ετών που θα διασυνδέει ιστορικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά την Κρήτη και την Κύπρο.

Στα πλαίσια της υλοποίησης προβλέπεται ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών τουριστικών διαδρομών αποτελούμενων από επιμέρους τοποθεσίες πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος των δύο χωρών. Παράλληλα, η πράξη στοχεύει στην επίτευξη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων μέσω της ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος απευθυνόμενο σε επαγγελματίες τουρισμού και εκπαιδευτές με αντικείμενο την υπο-εκμεταλλευμένη αυτή μορφή εναλλακτικού τουρισμού. Την Ελλάδα και Κύπρο συνδέουν δεσμοί κουλτούρας, ιστορίας, και γλώσσας, ενώ μοιράζονται πολλά χαρακτηριστικά στα τοπία και τα φυσικά τους περιβάλλοντα. Η διασυνοριακή συνεργασία τους βασίζεται σε γερά θεμέλια και ευελπιστούμε επομένως πως θα αποφέρει ωφέλιμα αποτελέσματα και θα αναδείξει τις δύο χώρες.

Το EduTourism ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 και θα διαρκέσει για 24 μήνες, έως το Μάιο του 2023. Η υλοποίηση πραγματοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020” με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος πατώντας εδώ .

Πληροφορίες σχετικά με την Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται διαθέσιμες στην ιστοσελίδα πατώντας εδώ.