Ωφελούμενοι

Οι τελικοί ωφελούμενοι της Πράξης είναι νέοι 16 έως 25 ετών: όλο το υλικό και ο σχεδιασμός των δράσεων και υπηρεσιών θα γίνει με στόχο αυτή η ομάδα να ωφεληθεί πλήρως από τις εκροές της Πράξης. Ωστόσο, πολλές άλλες ομάδες θα ωφεληθούν άμεσα ή έμμεσα μέσα από την υλοποίηση της Πράξης.

Πιο συγκεκριμένα, στις άμεσες ομάδες-στόχους συμπεριλαμβάνονται επαγγελματίες τουρισμού, εκπαιδευτές εκπαιδευτών, καθώς και καθηγητές, δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επαγγελματίες τουρισμού θα έχουν τη δυνατότητα τόσο να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των τουριστικών διαδρομών, όσο και να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης και επιμόρφωσης για τον Εκπαιδευτικό Τουρισμό που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού. Θετικό αποτέλεσμα αναμένεται να υπάρχει για τους επαγγελματίες τουρισμού μέσω της αναμενόμενης αύξησης των επισκέψεων στις περιοχές παρέμβασης και της αναμενόμενης επέκτασης της τουριστικής περιόδου. Οι εκπαιδευτές εκπαιδευτών είναι μια ακόμα ομάδα ατόμων που θα μπορέσουν αρχικά να εκπαιδευτούν πάνω σε θέματα Εκπαιδευτικού Τουρισμού, και στη συνέχεια να εκπαιδεύσουν άλλους εκπαιδευτές πάνω σε αυτά. Τέλος οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν χρησιμοποιώντας την Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Εκπαιδευτικού Τουρισμού αρχικά να επιμορφωθούν σχετικά με αυτόν, και σε δεύτερο χρόνο να εκμεταλλευτούν τις νέες τους γνώσεις για την οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών και άλλων δραστηριοτήτων που θα βελτιώσουν τη διδακτική τους πράξη.

Στις έμμεσες ομάδες στόχους περιλαμβάνεται επίσης πληθώρα φορέων και οργανώσεων των περιοχών παρέμβασης. Για παράδειγμα, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ή φορείς διαχείρισης πολιτιστικής ή περιβαλλοντικής κληρονομιάς, έχουν ως μέρος των δικών τους στόχων την τοπική ανάπτυξη και την ανάδειξη φυσικών ή πολιτιστικών τοπίων. Αυτά ταυτίζονται με τους σκοπούς του EduTourism, και επομένως όλες οι σχετικές δράσεις, δραστηριότητες, και εργαλεία που θα αναπτυχθούν, αφορούν και τέτοιους φορείς. Επίσης, τα σχολεία, τα Πανεπιστήμια, αλλά και άλλου είδους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων ή τεχνολογικής εκπαίδευσης ενδιαφέρονται συχνά ή έχουν υποστηρίξει στο παρελθόν προγράμματα για εισερχόμενους μαθητές ή φοιτητές για μεσαία και μεγάλα χρονικά διαστήματα με σκοπό την εκπαίδευσή τους ενώ βρίσκονται σε ένα νέο τόπο. Οι εκροές του EduTourism θα μπορέσουν να εξοπλίσουν τα ιδρύματα αυτά με περισσότερα εργαλεία για τη διαχείριση αντίστοιχων ευκαιριών. Η συμμετοχή του ΕΛΜΕΠΑ και του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων στο εταιρικό σχήμα αναμένεται να βοηθήσει στη διαμόρφωση των παραδοτέων της Πράξης με τρόπο που θα ευνοεί όλες τις παραπάνω ομάδες στόχους.

Τέλος, δεν αποκλείονται και άλλοι εμπλεκόμενοι. Αυτοί μπορεί να είναι Υπουργεία και φορείς σχετικοί με την εκπαίδευση, τον τουρισμό, και την οικονομική ανάπτυξη, γραφεία διασύνδεσης Πανεπιστημίων, καθώς και κοινωνικοί φορείς και οργανώσεις που ενδιαφέρονται για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, το σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος, των ευκαιριών για νέους, την εκπαίδευση, την ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων, κ.ο.κ.