Διαδικτυακή Προπαρασκευαστική Συζήτηση, 8 Οκτωβρίου 2021