Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λευκωσίας

Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λευκωσίας

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Λευκωσίας έχει συσταθεί το Νοέμβριο 2007 με στόχο την επανατοποθέτηση της πόλης και περιφέρειας Λευκωσίας στον τουριστικό χάρτη και την ανάπτυξη και προβολή του τουριστικού προϊόντος. Οι βασικοί της στόχοι περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και προώθηση του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τουρισμού, Συνεδριακού και Επαγγελματικού Τουρισμού και Τουρισμού Κινήτρων, Εκπαιδευτικού Τουρισμού, Ιατρικού Τουρισμού, και Αθλητικού Τουρισμού. 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας έχει αναλάβει την Προεδρεία της ΕΤΑΠ Λευκωσίας, και η θέση του Αναπληρωτή Προέδρου ανήκει στο Δήμο Λευκωσίας. Εκπρόσωποι των Δήμων και Κοινοτήτων της περιφέρειας Λευκωσίας, του Υφυπουργείου Τουρισμού, καθώς και οργανωμένων σύνολα του ιδιωτικού τομέα όπως των Συνδέσμων Τουριστικών Πρακτόρων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, του  Συνδέσμου Ξεναγών, Πανεπιστήμια και Δημόσιες Μεταφορές, είναι ενεργά μέλη και εταίροι της ΕΤΑΠ Λευκωσίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των τουριστών, σε συνάρτηση με το στρατηγικό πλάνο του οργανισμού για την υλοποίηση έργων και διοργάνωση δραστηριοτήτων, καθώς και την Εθνική Στρατηγική για τον Τουρισμό, η ΕΤΑΠ Λευκωσίας συγκεντρώνει την προσοχή της στους παρακάτω τομείς: ψηφιοποίηση, δημιουργικότητα, προσβασιμότητα, branding, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, αστική ανάπλαση, αστική κινητικότητα, εκδηλώσεις τέχνης και πολιτισμού, αυθεντικές εμπειρίες, εκπαίδευση και επιμόρφωση, και βελτίωση των εργαλείων πολιτικής (policy instruments).