Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας

Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας

Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1998 και είναι ανεξάρτητη, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική ομοσπονδία οργανώσεων νέων. Σήμερα συγκροτείται από πενήντα εννέα οργανώσεις νέων (έξι νεολαίεςπολιτικών κομμάτων και μεγάλο αριθμό μη κυβερνητικών οργανώσεων νέων), δηλαδήτο μεγαλύτερο μέροςτης οργανωμένης ελληνικής νεολαίας.Στόχος του είναι η ενίσχυση του ρόλουκαι ο συντονισμός των δράσεων των οργανώσεων μελών του. Το Ε.ΣΥ.Ν. σύμφωνα με τον αριθμό των μελών των οργανώσεων του, αντιπροσωπεύει πάνω από τριακόσιες πενήντα χιλιάδες οργανωμένους Έλληνες νέους και νέες. 

To Ε.ΣΥ.Ν. αποτελεί τον επίσημο εκπρόσωπο της ελληνικής Νεολαίας στο εξωτερικό και το συνομιλητή της κυβέρνησης στο εσωτερικό επίπεδο. Είναι η επίσημη εθνική δομή νεολαίας της χώρας μας. Στο εξωτερικό εκπροσωπεί την Ελληνική Νεολαία συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, στο Μεσογειακό Φόρουμ Νεολαίας, στο Διεθνές Συμβούλιο Γαλλόφωνης Νεολαίας, στη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε., στο Συμβούλιο Νεολαίας της UNESCO. Οι οργανώσεις-μέλη του Ε.ΣΥ.Ν. το καθιστούν ένα από τα μεγαλύτερα και αντιπροσωπευτικότερα στην Ευρώπη.  

Το Ε.ΣΥ.Ν. ξεπερνά τις πολιτικές, ιδεολογικές και κοινωνικές αγκυλώσεις προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Με στόχο τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση των νέων για θέματα που τους αφορούν, το Ε.ΣΥ.Ν. υλοποιεί εργαστήρια, συνέδρια, πολιτιστικά και άλλα προγράμματα, σεμινάρια και δράσεις που στοχεύουν άμεσα τους νέους.