Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) είναι ένα δημόσιο ακαδημαϊκό ίδρυμα της Ελλάδας, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και παραρτήματα στα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο, την Ιεράπετρα και τη Σητεία. Ιδρύθηκε στις 25/04/2019 (Ν. 4610/2019, ΦΕΚ 70, τεύχος Α’, 07/05/2019), μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, για την πανεπιστημιοποίηση του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Το ΕΛΜΕΠΑ προσφέρει στην ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και στο κοινό γενικότερα μια σειρά υπηρεσιών που συνοψίζονται ως εξής: 

  • Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) για την αξιολόγηση των μονάδων του Ιδρύματος. 
  • Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων της ακαδημαϊκής κοινότητας. 
  • Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας για τις υπηρεσίες σίτισης, στέγασης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των φοιτητών. 
  • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) για τη διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων. 
  • Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων 
  • Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας 
  • Υποστήριξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, από τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης.