Εκροές

Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης του αναμένεται να έχουν παραχθεί εφτά βασικές εκροές. Οι εκροές αφορούν τα προϊόντα των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Πράξης.

  • Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης και επιλογή προορισμών.
  • Ανάπτυξη τουριστικού προγράμματος εκπαιδευτικού τουρισμού.
  • Δημιουργίας εφαρμογής για υποστήριξη του προγράμματος και εμπλουτισμό της εμπειρίας των τελικών ωφελούμενων.
  • Εκπαίδευση εκπαιδευτών για την υλοποίηση του προγράμματος.
  • Οδηγός υλοποίησης του προγράμματος.
  • Ηλεκτρονική πλατφόρμα της Πράξης.
  • Σχέδιο δημοσιότητας και βιωσιμότητας της Πράξης.