Ο εκπαιδευτικός τουρισμός ως μέσο προβολής της κουλτούρας και της ιστορίας της Κρήτης και της Κύπρου #EduTourism 25/10/2023