Εκπαιδευτικός Τουρισμός και επέκταση τουριστικής περιόδου 29/08/2023