Δικαιούχοι

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1998 και είναι ανεξάρτητη, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική ομοσπονδία οργανώσεων νέων. Σήμερα συγκροτείται από πενήντα εννέα οργανώσεις νέων (έξι νεολαίεςπολιτικών κομμάτων και μεγάλο αριθμό μη κυβερνητικών οργανώσεων νέων), δηλαδήτο μεγαλύτερο μέροςτης οργανωμένης ελληνικής νεολαίας.Στόχος του είναι η ενίσχυση του ρόλουκαι ο συντονισμός των δράσεων των οργανώσεων μελών του. Το Ε.ΣΥ.Ν. σύμφωνα με τον αριθμό των μελών των οργανώσεων του, αντιπροσωπεύει πάνω από τριακόσιες πενήντα χιλιάδες οργανωμένους Έλληνες νέους και νέες. 

To Ε.ΣΥ.Ν. αποτελεί τον επίσημο εκπρόσωπο της ελληνικής Νεολαίας στο εξωτερικό και το συνομιλητή της κυβέρνησης στο εσωτερικό επίπεδο. Είναι η επίσημη εθνική δομή νεολαίας της χώρας μας. Στο εξωτερικό εκπροσωπεί την Ελληνική Νεολαία συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, στο Μεσογειακό Φόρουμ Νεολαίας, στο Διεθνές Συμβούλιο Γαλλόφωνης Νεολαίας, στη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε., στο Συμβούλιο Νεολαίας της UNESCO. Οι οργανώσεις-μέλη του Ε.ΣΥ.Ν. το καθιστούν ένα από τα μεγαλύτερα και αντιπροσωπευτικότερα στην Ευρώπη.  

Το Ε.ΣΥ.Ν. ξεπερνά τις πολιτικές, ιδεολογικές και κοινωνικές αγκυλώσεις προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Με στόχο τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση των νέων για θέματα που τους αφορούν, το Ε.ΣΥ.Ν. υλοποιεί εργαστήρια, συνέδρια, πολιτιστικά και άλλα προγράμματα, σεμινάρια και δράσεις που στοχεύουν άμεσα τους νέους. 

Η Φορ Έλεμεντς (Four Elements) είναι μια Μη-Κερδοσκοπική, Μη-Κυβερνητική Οργάνωση, ενεργή σε τοπικό, εθνικό, και διεθνές επίπεδο, πιστοποιημένη σχετικά με τις δράσεις της από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Υγείας. Διοικητικά η οργάνωση βασίζεται στην Αθήνα, ωστόσο διαθέτει παραρτήματα σε 7 τοποθεσίες σε όλη την Ελλάδα ώστε να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στις προκλήσεις κάθε περιοχής, και να διασφαλίζει ευρεία συμμετοχή στις δραστηριότητες που διοργανώνει. 

Η Φορ Έλεμεντς είναι μια πρωτοπόρα οργάνωση στη Μεσόγειο όσον αφορά την Έρευνα και Ανάπτυξη στους τομείς των κοινωνικών επιστημών, της επιχειρηματικότητας, της απασχολησιμότητας, και της εκπαίδευσης. Αποστολή της είναι να στηρίζει ευπαθείς ομάδες και νέους σε πολλαπλά επίπεδα (προσωπικό, κοινωνικό, οικονομικό, κλπ), να εμπνέει τη νέα γενιά εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας, να εξασφαλίζει την πολιτιστική και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, και να προωθεί ίσες ευκαιρίες σε όλους τους τομείς των σύγχρονων κοινωνιών. Μέσα από τη συμμετοχή της σε Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα, η Φορ Έλεμεντς έχει συγκεντρώσει αξιόλογη γνώση και κατανόηση των τομέων της κοινωνικής υπευθυνότητας, της τεχνολογίας, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης εκπαιδευτών, της μάθησης που βασίζεται στη διερεύνηση, και των μεθοδολογιών αξιολόγησης. Έτσι, η οργάνωση επικεντρώνεται στην πρόοδο της έρευνας και της καινοτομίας μέσω τεκμηριωμένων πρακτικών (evidence-based practices) και μεθόδων αιχμής, με σκοπό να καλύψει κατάλληλα τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των ομάδων-στόχων της. Οι ομάδες αυτές περιλαμβάνουν: μετανάστες και πρόσφυγες, γυναίκες και συγκεκριμένα γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις, νέοι και συγκεκριμένα νέοι που αντιμετωπίζουν κοινωνικούς και οικονομικούς αποκλεισμούς, μακροχρόνια άνεργοι και άτομα με χαμηλή επαγγελματική εξειδίκευση, άτομα με ειδικές δεξιότητες και κάθε είδους σωματική αναπηρία ή/και ψυχική διαταραχή, άτομα τρίτης ηλικίας. 

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) είναι ένα δημόσιο ακαδημαϊκό ίδρυμα της Ελλάδας, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και παραρτήματα στα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο, την Ιεράπετρα και τη Σητεία. Ιδρύθηκε στις 25/04/2019 (Ν. 4610/2019, ΦΕΚ 70, τεύχος Α’, 07/05/2019), μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, για την πανεπιστημιοποίηση του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Το ΕΛΜΕΠΑ προσφέρει στην ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και στο κοινό γενικότερα μια σειρά υπηρεσιών που συνοψίζονται ως εξής: 

 • Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) για την αξιολόγηση των μονάδων του Ιδρύματος. 
 • Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων της ακαδημαϊκής κοινότητας. 
 • Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας για τις υπηρεσίες σίτισης, στέγασης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των φοιτητών. 
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) για τη διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων. 
 • Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων 
 • Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας 
 • Υποστήριξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, από τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης. 

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Λευκωσίας έχει συσταθεί το Νοέμβριο 2007 με στόχο την επανατοποθέτηση της πόλης και περιφέρειας Λευκωσίας στον τουριστικό χάρτη και την ανάπτυξη και προβολή του τουριστικού προϊόντος. Οι βασικοί της στόχοι περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και προώθηση του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τουρισμού, Συνεδριακού και Επαγγελματικού Τουρισμού και Τουρισμού Κινήτρων, Εκπαιδευτικού Τουρισμού, Ιατρικού Τουρισμού, και Αθλητικού Τουρισμού. 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας έχει αναλάβει την Προεδρεία της ΕΤΑΠ Λευκωσίας, και η θέση του Αναπληρωτή Προέδρου ανήκει στο Δήμο Λευκωσίας. Εκπρόσωποι των Δήμων και Κοινοτήτων της περιφέρειας Λευκωσίας, του Υφυπουργείου Τουρισμού, καθώς και οργανωμένων σύνολα του ιδιωτικού τομέα όπως των Συνδέσμων Τουριστικών Πρακτόρων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, του  Συνδέσμου Ξεναγών, Πανεπιστήμια και Δημόσιες Μεταφορές, είναι ενεργά μέλη και εταίροι της ΕΤΑΠ Λευκωσίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των τουριστών, σε συνάρτηση με το στρατηγικό πλάνο του οργανισμού για την υλοποίηση έργων και διοργάνωση δραστηριοτήτων, καθώς και την Εθνική Στρατηγική για τον Τουρισμό, η ΕΤΑΠ Λευκωσίας συγκεντρώνει την προσοχή της στους παρακάτω τομείς: ψηφιοποίηση, δημιουργικότητα, προσβασιμότητα, branding, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, αστική ανάπλαση, αστική κινητικότητα, εκδηλώσεις τέχνης και πολιτισμού, αυθεντικές εμπειρίες, εκπαίδευση και επιμόρφωση, και βελτίωση των εργαλείων πολιτικής (policy instruments). 

Ο Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αστερουσίων, Νίκου Καζαντζάκη και Αρχανών. Καταλαμβάνει έκταση 335,38 τετραγωνικών χιλιομέτρων και στα 55 χωριά του μένουν 16.692 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Η διοικητική και οικονομική έδρα του δήμου βρίσκεται στο χωριό Πεζά, ενώ η ιστορική έδρα βρίσκεται στις Αρχάνες.  

Ο Δήμος βρίσκεται στο κέντρο του Νομού Ηρακλείου, καταλαμβάνοντας μια επιμήκη λωρίδα γης που ξεκινά πολύ κοντά στο αστικό κέντρο του Ηρακλείου και φτάνει μέχρι τα νότια παράλια του νομού, με έξοδο στο Λυβικό πέλαγος. Ο Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων είναι ένας κατά βάση ημιορεινός Δήμος με ποικιλόμορφο ανάγλυφο. Τα όρη που δεσπόζουν είναι ο Γιούχτας και μέρος του ανατολικού τμήματος των Αστερουσίων. Σημαντικό κομμάτι της πλούσιας πεδιάδας της Μεσαράς απλώνεται στις βόρειες υπώρειες των Αστερουσίων και βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Στην περιοχή αναπτύσσονται πλήθος αγροτικών και αγροτουριστικών δραστηριοτήτων, ενώ αναπτύσσονται ραγδαία πλήθος δραστηριοτήτων θεματικού τουρισμού, τις οποίες ο Δήμος υποστηρίζει σταθερά και ενεργά.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου (ΑΝΕΤΕΛ) ιδρύθηκε από την τοπική αυτοδιοίκηση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Σκοπός της ίδρυσης της εταιρείας είναι η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στους μετόχους της όσον αφορά την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών πόρων και τη συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά προγράμματα για να υλοποιήσουν τις επιδιώξεις και τα οράματά τους. Η ΑΝΕΤΕΛ δραστηριοποιείται συνεργατικά και υποστηρικτικά προς το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, λειτουργεί με ορθολογικό συνδυασμό κοινωνικής προσφοράς, επιχειρηματικής δράσης και διαχείρισης του υψηλού επιπέδου των απαιτήσεων της ολοκληρωμένης ανάπτυξης με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. 

Μερικοί από τους στόχους της ΑΝΕΤΕΛ είναι: 

 • Αναπτυξιακός σχεδιασμός της περιοχής των Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου 
 • Αξιοποίηση διαθέσιμων Ευρωπαϊκών και Εθνικών πόρων με τη συμμετοχή και διαχείριση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
 • Παροχή τεχνικής στήριξης σε κατοίκους, φορείς, και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. 
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών και διοργάνωση δράσεων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
 • Προώθηση της συνεργασίας και ανάπτυξης σχέσεων ανάμεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση και αντίστοιχους φορείς Δημόσιου, Ημικρατικού ή Ιδιωτικού Τομέα σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Μεσόγειο, Μέση Ανατολή, και Βαλκάνια.