Διασυνοριακή Συνεργασία & Περιοχή Παρέμβασης

Η γεωγραφική περιοχή των δραστηριοτήτων της Πράξης EduTourism καλύπτει μεγάλο μέρος της συνολικής επιλέξιμης περιοχής του Προγράμματος Συνεργασίας στο οποίο εντάσσεται. Συγκεκριμένα οι περιοχές παρέμβασης περιλαμβάνουν ολόκληρη την Κρήτη καθώς και την Κύπρο. Οι Έλληνες δικαιούχοι έχουν έδρες στο Ρέθυμνο (ΕΣΥΝ), το Ηράκλειο (ΕΛΜΕΠΑ και Four-Elements), και τα Πεζά (Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων), καλύπτοντας τους Νομούς Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Φυσικά έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και δίκτυο συνεργασιών και για τους Νομούς Χανίων και Λασιθίου. Από την πλευρά της Κύπρου οι δικαιούχοι καλύπτουν τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, τη Λεμεσό και τη Λάρνακα, καθώς και τις γύρω περιοχές.

Για το σύνολο της περιοχής παρέμβασης ο τουρισμός αποτελεί βασική δραστηριότητα απασχόλησης των κατοίκων, και μεγάλο μέρος της οικονομίας στηρίζεται στην τουριστική δραστηριότητα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα αυτού του τομέα, οι Ευρωπαϊκές και Εθνικές στρατηγικές τα τελευταία χρόνια δίνουν προτεραιότητα σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Οι νέες αυτές προσεγγίσεις επιχειρούν να ελαττώσουν τις αρνητικές συνέπειες του μαζικού τουρισμού, και να ενδυναμώσουν τις τουριστικές περιοχές και τους κατοίκους τους.

Σε αυτό το πλαίσιο το EduTourism στοχεύει στην ενίσχυση του Εκπαιδευτικού Τουρισμού ως μια καινοτόμα προσέγγιση που απαντάει στις σύγχρονες προκλήσεις της βιομηχανίας του τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους δεσμούς ανάμεσα στις χώρες παρέμβασης. Η Πράξη θέτει ως προτεραιότητα την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς παρουσιάζοντας τουριστικές διαδρομές ως εμπειρίες εκπαίδευσης. Με αυτό τον τρόπο φέρνει μια νέα οπτική στην αξιοποίηση των φυσικών και ανθρώπινων πόρων με σκοπό την ευημερία των δύο χωρών.