Μη κατηγοριοποιημένο

8 Νοεμβρίου, 2021

Εκροές

Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης του αναμένεται να έχουν παραχθεί εφτά βασικές εκροές. Οι εκροές αφορούν τα προϊόντα των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Έργου.  Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης και επιλογή προορισμών.   Ανάπτυξη τουριστικού προγράμματος εκπαιδευτικού τουρισμού.   Δημιουργίας εφαρμογής για υποστήριξη του προγράμματος και εμπλουτισμό της εμπειρίας των τελικών ωφελούμενων.   Εκπαίδευση εκπαιδευτών για την […]
8 Νοεμβρίου, 2021

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα Το Έργο EduTourism αναμένεται να έχει συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησής του. Τα αποτελέσματα αυτά θα αποτιμηθούν από την καταγραφή συγκεκριμένων δεικτών και θα αφορούν κυρίως τα τέσσερα ακόλουθα σημεία:  Αύξηση επισκέψεων στις ενισχυόμενες περιοχές κατά τουλάχιστον 20%.  Επέκταση της τουριστικής περιόδου κατά τουλάχιστον 30 ημέρες.  Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι θέσεις εργασίας αναμένεται να […]