ΦΟΡ ΕΛΕΜΕΝΤΣ (Four Elements)

Η Φορ Έλεμεντς (Four Elements) είναι μια Μη-Κερδοσκοπική, Μη-Κυβερνητική Οργάνωση, ενεργή σε τοπικό, εθνικό, και διεθνές επίπεδο, πιστοποιημένη σχετικά με τις δράσεις της από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Υγείας. Διοικητικά η οργάνωση βασίζεται στην Αθήνα, ωστόσο διαθέτει παραρτήματα σε 7 τοποθεσίες σε όλη την Ελλάδα ώστε να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στις προκλήσεις κάθε περιοχής, και να διασφαλίζει ευρεία συμμετοχή στις δραστηριότητες που διοργανώνει. 

Η Φορ Έλεμεντς είναι μια πρωτοπόρα οργάνωση στη Μεσόγειο όσον αφορά την Έρευνα και Ανάπτυξη στους τομείς των κοινωνικών επιστημών, της επιχειρηματικότητας, της απασχολησιμότητας, και της εκπαίδευσης. Αποστολή της είναι να στηρίζει ευπαθείς ομάδες και νέους σε πολλαπλά επίπεδα (προσωπικό, κοινωνικό, οικονομικό, κλπ), να εμπνέει τη νέα γενιά εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας, να εξασφαλίζει την πολιτιστική και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, και να προωθεί ίσες ευκαιρίες σε όλους τους τομείς των σύγχρονων κοινωνιών. Μέσα από τη συμμετοχή της σε Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα, η Φορ Έλεμεντς έχει συγκεντρώσει αξιόλογη γνώση και κατανόηση των τομέων της κοινωνικής υπευθυνότητας, της τεχνολογίας, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης εκπαιδευτών, της μάθησης που βασίζεται στη διερεύνηση, και των μεθοδολογιών αξιολόγησης. Έτσι, η οργάνωση επικεντρώνεται στην πρόοδο της έρευνας και της καινοτομίας μέσω τεκμηριωμένων πρακτικών (evidence-based practices) και μεθόδων αιχμής, με σκοπό να καλύψει κατάλληλα τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των ομάδων-στόχων της. Οι ομάδες αυτές περιλαμβάνουν: μετανάστες και πρόσφυγες, γυναίκες και συγκεκριμένα γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις, νέοι και συγκεκριμένα νέοι που αντιμετωπίζουν κοινωνικούς και οικονομικούς αποκλεισμούς, μακροχρόνια άνεργοι και άτομα με χαμηλή επαγγελματική εξειδίκευση, άτομα με ειδικές δεξιότητες και κάθε είδους σωματική αναπηρία ή/και ψυχική διαταραχή, άτομα τρίτης ηλικίας.