Τελικό Διήμερο Συνέδριο EduTourism με θέμα: “Καινοτομία και καλές πρακτικές στον εκπαιδευτικό τουρισμό”