Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διημερίδα ενημέρωσης ως προς τις προοπτικές και προκλήσεις του Εκαιδευτικού Τουρισμού με συμμετοχή του Υφυπουργού Τουρισμού