Η Πράξη EduTourism στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προϊόντος εκπαιδευτικού τουρισμού για νέους 16-25 ετών που θα διασυνδέει ιστορικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά τις επιλέξιμες περιοχές (Κρήτη και Κύπρο). Η Πράξη είναι σε πλήρη συμφωνία με τους στόχους του προγράμματος Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, προτείνοντας μια καινοτόμα υπηρεσία διασυνδέοντας αποτελεσματικά τον τουρισμό με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Η Πράξη θέτει ως προτεραιότητα την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς παρουσιάζοντας τουριστικές διαδρομές ως εμπειρίες εκπαίδευσης. Με αυτό τον τρόπο φέρνει μια νέα οπτική στην αξιοποίηση των φυσικών και ανθρώπινων πόρων με σκοπό την ευημερία των δύο χωρών. Ως εκ τούτου η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 3: “Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων” του Προγράμματος και συγκεκριμένα στον Ειδικό Στόχο 3.2 – “Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος” του προγράμματος Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Πρόγραμμα Συνεργασίας μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος πατώντας εδώ.

Πληροφορίες σχετικά με την Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται διαθέσιμες στην ιστοσελίδα πατώντας εδώ.

 

Η Πράξη έχει τίτλο «Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» και ακρωνύμιο EduTourism. Αντικείμενο του EduTourism είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προϊόντος εκπαιδευτικού τουρισμού για νέους 16-25 ετών που θα διασυνδέει ιστορικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά την Κρήτη και την Κύπρο.

Δικαιούχοι

Η στρατηγική συνεργασία των δικαιούχων καθορίστηκε με βάση την εμπειρογνωμοσύνη και τις διαφορετικές δραστηριότητες τους, καθώς κάθε δικαιούχος φέρνει μια συμπληρωματική γνώση που σχετίζεται με την Πράξη. Επιπλέον, καλύπτουν μια όσο το δυνατό μεγαλύτερη έκταση των περιοχών παρέμβασης, θέτοντας τη βάση για την αξιοποίηση των εκροών της Πράξης με τον βέλτιστο τρόπο. Μια σύντομη περιγραφή των δικαιούχων είναι διαθέσιμη παρακάτω. 

hellenic-national-youth-council
4-elements LOGO
thumbnail