Καλωσήρθατε στο EduTourism

 

Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα της Πράξης “Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς” με ακρωνύμιο EduTourism. Αντικείμενο του EduTourism είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προϊόντος εκπαιδευτικού τουρισμού για νέους 16-25 ετών που θα διασυνδέει ιστορικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά την Κρήτη και την Κύπρο.  

 

Το EduTourism ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 και θα διαρκέσει για 24 μήνες, έως το Μάιο του 2023. Η υλοποίηση πραγματοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020” με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος πατώντας εδώ.

Πληροφορίες σχετικά με την Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται διαθέσιμες στην ιστοσελίδα πατώντας εδώ.

 

 

Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα της Πράξης “Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς” με ακρωνύμιο EduTourism. Αντικείμενο του EduTourism είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προϊόντος εκπαιδευτικού τουρισμού για νέους 16-25 ετών που θα διασυνδέει ιστορικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά την Κρήτη και την Κύπρο.  

Δικαιούχοι

Η στρατηγική συνεργασία των δικαιούχων καθορίστηκε με βάση την εμπειρογνωμοσύνη και τις διαφορετικές δραστηριότητες τους, καθώς κάθε δικαιούχος φέρνει μια συμπληρωματική γνώση που σχετίζεται με την Πράξη. Επιπλέον, καλύπτουν μια όσο το δυνατό μεγαλύτερη έκταση των περιοχών παρέμβασης, θέτοντας τη βάση για την αξιοποίηση των εκροών της Πράξης με τον βέλτιστο τρόπο. Μια σύντομη περιγραφή των δικαιούχων είναι διαθέσιμη παρακάτω. 

hellenic-national-youth-council
4-elements LOGO
thumbnail